Gemeente Arnhem | Campagne Geldzorgen, samen komen we eruit!

Film als onderdeel van je campagne
Een schuld kan snel ontstaan en het kan iedereen overkomen. Maar de drempel om hulp te zoeken is hoog. Met de campagne 'Geldzorgen, samen komen we eruit' wil de gemeente Arnhem het taboe van schulden en geldproblemen doorbreken. In de campagne worden verschillende communicatiemiddelen ingezet, waaronder video.
Het doel is ervoor te zorgen dat mensen sneller hulp zoeken en niet wachten tot ze zover zijn gezakt dat ze nog amper geholpen kunnen worden. 

De jongeren
Een deel van de campagne richt zich specifiek op jongeren.  Om die doelgroep aan te spreken, maakten wij een portret met Giordano Ashruf van de Afro Bros. De Afro Bros zijn wereldberoemde dj's en muziekproducenten, die uit Arnhem komen. Giordano roept de jongeren op iets van hun leven te maken en geldproblemen aan te pakken. De film is online te zien, maar wordt ook gebruikt tijdens voorlichtingslessen op scholen.

Giordano Ashruf
Afro Bros

De ondernemers
Ook portretteerden we een aantal ondernemers die openhartig hun ervaringsverhalen delen en daarmee anderen inspireren om op tijd aan de bel te trekken en hulp te zoeken bij het loket van de gemeente.

Lammert de Vries
Eigenaar Hotel & Restaurant Groot Warnsborn

Mirte Engelhard
Modeontwerpster

Daan Wilden
Eigenaar DW Montage & Installatie

Olivera Kosanovic
Eigenaar VIP Body Clinic

De ambassadeurs
Een ander deel van de campagne is gericht op iedereen die schulden heeft of iemand kent met geldzorgen. Hiervoor maakten wij films met de ambassadeurs, mensen die proberen te helpen als er financiële problemen zijn. Het zien van deze films moet mensen activeren een eerste stap te zetten naar hulp.

Jeannette Verspui
Rechter

Melvin Kolf
Buddyproject Oprecht

Robin Adriaenssen
Wijkcoach Klarendal

Roy van Reem
Olympus Gym

Lisette van Straaten
Rijn IJssel

Korte clip
Voor social media hebben we van alle ambassadeurs ook nog een overkoepelende film gemaakt met de hoofdboodschap van dit onderdeel van de campagne.