Data Direction

Van Reclame naar Content

Als mensen willen we elkaar bereiken, beïnvloeden, raken, informeren en binden. Dat is altijd zo geweest. Maar hoe we dat doen is afhankelijk van de periode waarin we leven en de mogelijkheden en technieken die er op dat moment zijn.  

Een tijd lang was er sprake van alleen maar zenden. Dat is verleden tijd. Tegenwoordig is relevante content het sleutelwoord. 

Deze film hebben we gemaakt in opdracht van Data Direction. 25 jaar geleden stapte Data Direction in de wereld van content. In die tijd is er veel veranderd. De nadruk is verschoven van zenden naar interactie en van massacommunicatie naar gepersonaliseerde communicatie. 

Om het jubileum te vieren wilde Data Direction het anders doen en een cadeau de wereld in sturen. Niet een film over het bedrijf zelf, maar een film die laat zien hoe het vak is veranderd in de loop der jaren. 

In deze documentaire brengen we de verschuiving van reclame naar content in beeld aan de hand van 6 gedreven experts. Zij nemen je mee terug en vooruit in de tijd.